top of page

VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies, gevestigd aan de Uranuslaan 17, 3318 EV te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies
www.vanvendeloo.eu
Contactpersoon: Walter van Hees
Uranuslaan 17
3318 EV Dordrecht
Telefoon 06 14 71 48 73

Walter van Hees is de Functionaris Gegevensbescherming van VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies en is te bereiken via walter@vanvendeloo.eu .

 
Verwerking persoonsgegevens

VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van de aangeboden diensten en omdat je deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt. De gegevens die je verstrekt zijn:

 • ​Voor- en achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige gegevens die je actief verstrekt zijn de privé gegevens gedeeld tijdens een training ten behoeve van je persoonlijke groei en ontwikkeling.


Bijzondere en gevoelige informatie

Informatie over jouw training/advies/aanvraag wordt genoteerd tijdens een consult, dit gebeurt schriftelijk. Ingesloten wordt een factuur gestuurd, welke jouw persoonlijke gegevens, naam/adres/postcode/woonplaats, bevat. Dit wordt verzonden over een beveiligde internetverbinding.
 

Doeleinde gegevens

Je gegevens worden enkel en alleen voor jouw coachingstraject gebruikt met de daarbij behorende afhandeling van de betaling. Je telefoonnummer en e-mailadres worden genoteerd om met je in contact te komen in het geval van annulering of wijziging van de afspraak. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte op te stellen voor een consult/advies/coaching op maat met eveneens een financiële afhandeling.
 

Bewaartermijn gegevens

VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies hanteert een bewaartermijn van één jaar voor jouw persoonlijke gegeven. Waarna je persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd worden.

 

Hierbij gaat het om:

 • Persoonsgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Gegevens proces consult/advies/coaching


Het fiscale bewaartermijn waarbij jouw standaard gegevens zijn opgenomen betreft 7 jaar.  
 

Hoe je gegevens beveiligd worden

Je gegevens en de schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens het consult worden toegevoegd aan je dossier. Welke worden bewaard in een gesloten unit. Je gegevens welke digitaal worden verwerkt worden opgeslagen in een digitaal dossier in een met een wachtwoord beveiligde computer van het merk Apple. VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies is verantwoordelijk voor het updaten van het MacOS van Apple zodat er altijd gewerkt wordt met de meest recente versie met de laatste beveiligingsupdates.


Delen van gegeven met derden

Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden worden gedeeld tenzij je zelf daar, uitsluitend schriftelijk, toestemming voor hebt gegeven.


Cookies

VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten diensten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als cliënt heb je het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van jou zelf afkomstig is.


Voor vragen: stuur en mail naar VANVENDELOO Weerbaarheid | Training | Advies.: walter@vanvendeloo.eu

Datum laatste wijziging: 7-4-2020
Copyright © 2020

Cookies
Anchor 1
bottom of page