top of page
icon-v2-.png
Basis weerbaarheid

Tijdens de basistraining laten we deelnemers door de koppeling van de theorie naar praktijk ervaren wat de invloed van stress op het eigen handelen zou kunnen zijn. Vervolgens laten we deelnemers inzichten krijgen mede uit eigen opgedane ervaringen en proberen we zo inzichten te geven hoe zij spanningen kunnen verminderen en grip op de situatie kunnen houden en/of weer te krijgen. Uit ervaring is gebleken dat de ideale groepsgrootte per training 10 à 15 deelnemers is met aanwezigheid van twee trainers.

icon-v2-2.png
Onderhoud trainingen

Na de basistraining is het van belang de aangeleerde vaardigheden te onderhouden, voorkom dat de altijd ‘latent aanwezige’ primaire reactie het weer overneemt. Ons advies: Plan regelmatig een terugkomdag.

icon-v2-3.png
Specifieke training

Na een basistraining weerbaarheid is het goed denkbaar om opgedane ervaringen verder uit te breiden of specifieker te maken. Bijvoorbeeld om inzichten te vergroten door middel van de inbreng van casussen met het daarbij horende specialisme van eventueel andere disciplines en/of het uitbreiden van vaardigheden zowel op het mentale, zorginhoudelijke en/of fysieke vlak.

Weerbaarheid

Training weerbaarheid
Training on the job

Training ’on the job’

icon-v2-4.png
Vertaling training naar praktijk

Het is mogelijk om medewerkers in hun eigen werksituatie te trainen. Eerder getrainde vaardigheden worden dan vertaald naar eigen praktijksituaties. Denk hierbij aan medewerkers in de zorg- en dienstverlening of speciaal onderwijs. Deelnemers van deze training moeten de basistraining weerbaarheid gevolgd hebben.

icon-v2-5.png
Inlenen van specialistische begeleiders

Praktijk situaties die tijdelijk extra aandacht of mankracht vragen kunnen wij ondersteunen met ervaren begeleiders die kunnen worden ingeleend. Doel is de eigen medewerkers het op korte termijn weer te laten uitvoeren.

icon-v2-6.png
Avontuurlijk leren

De combinatie van cliënten en professionals zijn het unieke element in deze trainingsvorm. We kiezen bewust voor het opzoeken van uitdagingen en het onderzoeken van de daarbij horende stress. Het coachen en trainen van de competenties voor cliënten en professionals zien wij als  parallel proces. Laat je SAMEN verrassen!

Advies

Advies

icon-v2-9.png
Consultatie

Advisering aan het systeem wat hulp nodig heeft bij een succesvolle implementatie van de zorgvisie. Gezamenlijk de unieke eigen situatie beïnvloeden. Raak gemotiveerd door de andere benadering van de complexiteit. Werk gelijkwaardig, onvoorwaardelijk en succesvol samen en ervaar dat prettig samenwerken een keuze is.

icon-v2-10.png
Ondersteuning

Ondersteuning van bestuur, management, behandelaren, leidinggevenden en teams binnen de complexe zorg in de VG sector en Speciaal Onderwijs.

Alle trainingen, ook de basistrainingen, zijn maatwerk.

 

Afstemming vindt plaats op de functies van de deelnemers, de mate waarin zij met agressie te maken krijgen en de leerdoelen. VANVENDELOO beschikt over een visie op leren, een visie op weerbaarheid en een visie op zorg en ondersteuning. Wij zijn in staat de training op uw eigen organisatie visie te laten aansluiten. Trainingen worden op locatie verzorgd. 

bottom of page