top of page
Zoeken
  • Walter van Hees

Thuiswerken is voor sommigen onder ons (helaas) niets nieuws!

Bijgewerkt op: 20 jul. 2020

Nog altijd worden mensen op basis van onbegrepen gedrag en beheersculturen buitengesloten van de rest. Wij werken graag toe naar nieuwe perspectieven juist ook voor hen voor wie dat minder vanzelfsprekend lijkt.

VANVENDELOO traint professionals, teams en organisaties bij het weerbaarder worden zodat de complexe zorg die men dag in dag uit moet verlenen op een manier gebeurt die past bij hun visie, waarden en uitgangspunten. Een tijdje geleden werd ik gevraagd om namens ons trainings- en adviesbureau een dienst mee te lopen op een woongroep waar een zestal mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen wonen. De vraag: kijk specifiek mee met Willem die wordt begeleid vanaf zijn appartement. Willem eet op zijn appartement, werkt (puzzelt daar en kijkt films van Bassie en Adriaan) op zijn appartement. Drie keer per dag komt hij van zijn appartement en gaat dan een rondje wandelen of fietsen op het terrein samen met een begeleider die hem van dichtbij begeleid en een begeleider die op de achtergrond aanwezig is voor als het “fout"gaat. Willem heeft in het verleden regelmatig agressief gedrag laten zien en daarbij zowel materiële als fysieke schade aangericht in zijn omgeving en bij zijn begeleiders. Door deze voorvallen is er geen dagbestedingslocatie voor hem beschikbaar en is er gaande weg “gekozen” voor een dagprogramma waar Willem niet te veel in contact komt met andere mensen. Nadat we een rondje gewandeld hebben met elkaar heeft Willem een “rustmoment”. Dit betekent dat hij alleen in zijn appartement achterblijft en de deur weer op slot gaat. Als ik tijdens dit rustmoment in gesprek kom met zijn begeleiders valt me de warmte in hun manier van spreken over Willem op. Er wordt vooral gesproken over dat wat ze hem allemaal zouden gunnen. Zou het niet mooi zijn als hij ook gewoon net als de andere jongens aan het werk gaat overdag. Zou het niet mooi zijn als hij weer van het terrein af kon. Wat zou het goed voor hem zijn om ook gewoon op vakantie te gaan. Deze casus staat niet op zich zelf. De afgelopen jaren zijn we regelmatig met dit soort situaties geconfronteerd. Situaties waarin de professionals goed voor ogen hebben wat ze de client in kwestie gunnen en wat vaak heel goed past bij de waarden en uitgangspunten van de organisatie, maar waar de realiteit is dat men hier vaak een eind vandaan blijft. We weten maar al te goed dat medewerkers in de zorg niet naar hun werk gaan omdat ze graag mensen willen opsluiten. Teams in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn van nature niet gericht op het inperken van de mogelijkheden van hun cliënten. Organisaties hebben niet in hun visie of missie beschrijving staan dat ze cliënten uitsluiten van de maatschappij. Helaas ontstaan er situaties zoals die van Willem. Voor de helderheid: dit is een constatering en geen veroordeling. Vanuit onze ervaring weten we hoe lastig het soms is om dingen op te merken en te veranderen als je zelf een onderdeel bent van het proces of systeem. Juist vanuit diezelfde ervaring willen we de opgedane kennis en vaardigheden delen om zodoende een proces zoals bij Willem en de professionals om hem heen in beweging te doen komen.

  • Wie is de client en wat heeft hij of zij nodig?

  • Welke visie heeft de organisatie?

  • Waar staan we als professionals voor en hoe is dit vertaald in de begeleidingsstijl?

  • Hoe is het programma gevuld?

  • Welke competenties passen daar bij?

  • Hoe staat het met de randvoorwaarden?

Het is van belang bovengenoemde punten zorgvuldig op elkaar af te stemmen. De kwaliteit van de samenhang zal uiteindelijk resulteren in een ondersteuning die passend is en redeneert vanuit de behoefte van de client maar tevens voorziet in de juiste randvoorwaarden en ondersteuning van medewerkers. De inzichten in stress en hoe hier als professional mee om te gaan leveren inzichten op die juist houvast bieden in de minder vanzelfsprekende situaties. Professionals leren zich bewust te zijn van de stress en hoe hier mee om te gaan. De training voorziet eveneens in hoe je als professional met het ongewenste gedrag om zou kunnen gaan en hoe je in lastige situaties kan zorgen dat je kan blijven doen waar je voor staat. Manager Ik was als manager heel direct betrokken bij het team rondom Willem. Ik had het personeelsverloop gezien en was bekend met de problemen die Willem had laten zien. De samenwerking met de trainers en coaches van VANVENDELOO hielden ons een spiegel voor. Ik had zelf eigenlijk geen idee dat we zover waren afgedreven van onze eigen uitgangspunten. Toen we dat met z’n allen helder hadden hebben we onze schouders er ondergezet. Bewustwording als eerste stap naar verandering.

Persoonlijkbegeleider Ik had zo’n mijn twijfels over weer een coach en weer een training. We hadden al zoveel goed bedoelde adviezen mee gekregen het afgelopen jaar. Toch werd ik van deze training erg enthousiast. De trainers komen zelf van de werkvloer en weten waar het in de praktijk over gaat. We hebben hele praktische handvaten meegekregen die we nu inzetten om met Willem te werken. Het is mooi om te zien dat Willem nu veel meer onderneemt en bijna niet meer op zijn appartement zit overdag. Succes! We zien jou het ook graag DOEN
103 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Schuren

Comments


bottom of page